+60321813272 hi@qarez.com

Projek

Eco-Survival Camp

Eco Survival Camp ini merupakan inisiatif Program Inovasi Sosial di kawasan Sabak Bernam. Kem ini memfokuskan program-program bersifat kemahiran diri, kemahiran berkomunikasi, kemahiran hidup survival, keusahawan mandiri, kesedaran pentingnya makanan organik dan program keagamaan. Setakat ini, pihak Kelab Generasi Pemuda Tamadun Dunia  (GPTD) telah berjaya mendapatkan sebidang tanah untuk membangunkan […]

Kempen Seorang Sekampit Beras

Kempen Seorang Sekampit Beras bertujuan untuk memastikan setiap fakir miskin di Malaysia mendapat keperluan makanan asas. Terdapat lebih 1 juta rakyat Malaysia berada di bawah paras kemisikinan dan mereka memerlukan sumbangan anda. Pakej sumbangan meliputi beras, minyak, gula, tepung dan garam. Kami mengenalpasti golongan yang memerlukan melalui maklumat orang ramai […]

Pusat Komuniti Taman Semarak

Pada Ramadan 2016, Puan Asfalaila melalui platform Asfa Resources, memulakan inisiatif mengumpulkan sumbangan keperluan asas untuk golongan asnaf di Flat Taman Semarak. Hasil perkenalan dengan Puan Muzaliza yang membantu menghubungkannya dengan keluarga asnaf, satu demi satu masalah penduduk menangkap perhatian beliau. Secara umumnya, penduduk di flat tersebut yang berpendapatan rendah, […]